ING: Nieuwe tools en aan de slag met datakwaliteit

Finance trainee Arvind – Arvind Naipal is trainee Finance en net gestart in zijn eerste vaste functie. De komende tijd blogt hij regelmatig over zijn werk bij Financial Accounting & Reporting in Amsterdam.

Ik was wel weer toe aan een opdracht om mijn tanden in te zetten

Sinds mijn vorige blog hebben we twee Innovation Days gehad, dagen waarop we met de afdeling Finance aandacht hebben voor vernieuwing van onze processen, systemen en manier van werken. Behalve dat we op die dag samen werken aan projecten, is het ook gewoon een gezellige dag waarop je veel collega’s spreekt, ook de mensen van buiten je eigen team, die je normaal niet zoveel ziet.

Ik zit in de commissie die de Innovation Days organiseert en die zich daarnaast doorlopend inzet om verandering meer in het dna van de afdeling en de mensen te krijgen. Dat gaat met kleine stappen. We zoeken vooral naar dingen die niet te veel extra werk vragen van de mensen, want de dagelijkse werkzaamheden moeten gewoon doorgaan. Tools en nieuwe werkwijzen moeten het werk juist makkelijker maken en het is handig als ze bijdragen aan een ‘groter’ achterliggend doel. Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuwe tool voor projectteams geïntroduceerd, bedoeld om teams meer inzicht te laten krijgen in de voortgang en die tegelijkertijd fungeert als rapportagemiddel naar het management. Toen ik in Italië werkte had ik zo’n ‘slide deck’ al eens gezien, het leek me perfect te gebruiken op onze afdeling. Wij projecteren intussen de slides op een grote muur op de afdeling, zodat de voortgang van projecten voor iedereen zichtbaar is én men ziet wie er eventueel hulp kan gebruiken. Dit soort transparantie is essentieel en in het belang van iedereen. Het draagt bij aan het begrijpen van elkaars werkwijze en maakt het op den duur makkelijker om elkaars werk over te kunnen nemen, mocht dat nodig zijn.

Intussen ben ik ook weer betrokken bij een groot project, rondom datakwaliteit. Data is een heel groot item binnen de bank en van belang voor alle domeinen, van marketing tot Know Your Customer. Ook de regulators zoals de Europese Centrale Bank stellen steeds specifiekere eisen aan de data van banken. De kwaliteit van de data bijvoorbeeld, moet overal op dezelfde manier worden gemeten. Ik trek in dit project samen op een met een collega van information management. Ik houd me vooral bezig met bepalen van de scope, vanuit finance-perspectief. Wat zijn de belangrijkste bronsystemen waaruit we data putten voor ING Nederland en België en op basis van welke financiële elementen moeten we beslissingen nemen? Die specifieke elementen van de data brengen we in kaart.

Ik zat de afgelopen tijd best comfortabel in mijn functie en wilde graag weer een project doen waar ik mijn tanden in kan zetten. Met dit onderwerp kom ik wat dat betreft prima aan mijn trekken, ik was meteen enthousiast toen mijn manager me vroeg dit op te pakken. Het snijvlak van finance, IT en data is een pittige en leuke combinatie en mijn collega en ik vormen een goed team, we zetten in elk geval mooie stappen. Deze opdracht is voorlopig weer een interessante uitdaging voor me, en daardoor zit ik weer een tijd lekker op deze afdeling. Na dit project is het weer tijd om verder te kijken naar een volgende uitdaging of misschien wel naar een volgende functie.

Meer info over de ING Finance Traineeship

Over Arvind

Arvind deed een bachelor Bedrijfseconomie met specialisatie Accounting and Finance en daarna een master Accounting and Control, beide aan de VU in Amsterdam. Hij deelt een appartement in Amsterdam met twee vrienden. Hij houdt ervan muziek te maken en heeft graag zoveel mogelijk mensen om zich heen; familie en vrienden zijn heel belangrijk voor hem.

Our partners