Inhouseday Arcadis

0.00

Event date
Price
0.00
You have to log in to apply or buy a preselection event

Unfortunately, this event is only for Dutch students.

Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Met de toepassing van onze diepe marktsectorkennis
gecombineerd met ontwerp, consultancy, engineering, project- en management diensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten.

Hoewel de opgaven van onze opdrachtgevers steeds complexer en dynamischer worden, is er tegelijkertijd een sterkere behoefte aan betrouwbare uitkomsten en verbeterde rapportages over
prestaties. De druk om programma’s succesvol op te leveren is hoog en faalkosten kunnen oplopen in de miljoenen. De ervaring leert dat één op de drie grote ‘capital projects’ en programma’s te
maken heeft met significante tijd- en budgetoverschrijdingen. Daarnaast is het niet alleen van belang om traditionele project- of programmadoelstellingen te behalen (tijd en geld). Aanvullende
beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en smart mobility staan gedurende de gehele looptijd centraal. Alsof dat nog niet genoeg is, speelt het geheel zich vaak ook
nog eens af in een politieke arena! De wereld van programma- en projectbeheersing staat dan ook op z’n kop. Het klimaat in programma’s en projecten verhit, de oogst van resultaten leidt onder
extreme droogte en door de stijgende administratieve zeespiegel dreigen grote delen van onze wereld te overspoelen.

Opdrachtgevers zijn dus meer en meer op zoek naar een (of meerdere) betrouwbare partner(s) die hen helpen bij het succesvol managen van programma’s. Het gaat daarbij om het verzamelen,
vastleggen, analyseren en verantwoorden van sturingsinformatie. Arcadis nodigt jou daarom uit om een kijkje te komen nemen in de Design & Consultancy wereld! Interesse? Meld je dan aan voor de Arcadis Inhousedag op 29 november 2019!

Event date
Price
0.00
You have to log in to apply or buy a preselection event